Sinun täytyy aktivoida javascript käyttääksesi sivua!
 • Vasanejdens ADHD-förening rf, medlemsenkät 2017

 • Bästa svarare! Den här enkäten är riktad till medlemmarna i Vasanejdens ADHD-förening. Föreningen vill utveckla verksamheten och ta reda på medlemmarnas önskemål med den här enkäten. Vi utvecklar vår verksamhet enligt medlemmarnas önskan. Det är viktigt att du svarar! Din åsikt har stor betydelse! Svara gärna på enkäten senast 21.05.2017. • 1. Hur viktigta är följande verksamhetsformer i Vasanejden för dig? Välj det alternativ som stämmer bäst.
 • Volontärarbete
 • Hobby- och rekreationsverksamhet
 • Stödgruppsverlsamhet
 • Rådgivning
 • Information
 • Intressebevakning och påverkning
 • Föreläsningar, utbildning
 • Evenemang
 • Social media • 1. Saknas det någonting viktigt i föreningens verksamhet?


 • Om ni svarade Ja, vad? • 1. Skulle du eller din familj behöva en stödperson?

 • 4. Hurdan verksamhet skulle du önska att Vasanejdens ADHD-förening skulle ordna under de kommande åren? • 5. Hur ofta borde Vasanejdens ADHD- förening ordna verksamhet för personer med ADHD-symptom och deras närstående?


 • 6. På vilken/vilka orter skulle du önska att föreningen har verksamhet? Du kan kryssa flera allternativ.
 • Annan ort, vilken? • 7. Har du någonting annat du vill berätta eller föreslå - feedback och idéer till föreningens styrelse? • 8. Hurdant volontärarbete/vilka uppgifter skulle du kunna tänka dig att göra i föreningen? • Något annat, vad? • 9. Har du kontakter som vi kunde uttnytja i föreningens verksamhet?
 • Har du tänkt på någon/några samarbetspartner/föreningar som skulle kunna arbeta tillsammas med Vasanejdens ADHD-förening? • Svararens kontaktinformation: (Lämna gärna kontaktinformation om du vill delta i föreningens verksamhet. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.)
  Namn, adress, telefonnummer, e-post • Varmt tack för ditt svar!

Jaa Facebookissa!